Księgi rachunkowe i ewidencja podatkowa

W ramach usług księgowych: 

 • zakładamy księgi rachunkowe,
 • opracowujemy zasady rachunkowości,
 • prowadzimy księgi rachunkowe,
 • prowadzimy dodatkowe ewidencje dla celów podatku dochodowego,
 • prowadzimy ewidencje dla potrzeb rozliczeń z podatku od towarów i usług,
 • zakładamy i aktualizujemy ewidencje środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzamy deklaracje i zeznania podatkowe,
 • przygotowujemy raporty finansowe oraz sprawozdania dla celów statystycznych,
 • oferujemy również możliwość stałego nadzoru nad prowadzeniem księgowości w siedzibie klienta,
 • pomagamy zoptymalizować zobowiązania podatkowe,
 • sprawujemy bieżący nadzór nad dokonywanymi operacjami gospodarczymi i związanymi z tym rozliczeniami podatkowymi.

W ramach usług księgowo-podatkowych prowadzimy:

 • podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • ewidencje wyposażenia,
 • ewidencje kupna i sprzedaży wartości dewizowych - dla prowadzących kantory,
 • ewidencje pożyczek i zastawionych rzeczy - dla prowadzących lombardy,
 • ewidencje sprzedaży towarów i usług,
 • ewidencje zakupu towarów i usług,
 • sprawdzamy pod względem formalnym i rachunkowym dowody księgowe będące podstawą zapisów w księdze przychodów i rozchodów tj. faktur VAT , faktur VAT marża , faktur VAT RR, faktur VAT MP, dokumentów celnych, rachunków oraz faktur korygujących i not korygujących, not księgowych , dowodów opłat pocztowych i bankowych,
 • pomagamy w sporządzeniu i wycenie spisu z natury towarów handlowych, materiałów, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów,
 • informujemy na bieżąco o wysokości zaliczek (miesięcznych lub kwartalnych) na podatek dochodowy,
 • pomagamy ustalić indywidualnie optymalną formę opodatkowania dochodów w zależności od osiąganego źródła przychodu/