Kadry i płace

 • doradztwo dla pracodawców:
  • w zakresie zasad zatrudniania, form zatrudniania i jego optymalizacji,
  • w zakresie form wynagradzania i systemów motywacyjnych dla pracowników,
  • w zakresie delegowania do państw Unii Europejskiej i poza Unię,
  • w zakresie zatrudniania cudzoziemców,
 • doradztwo w sprawie ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzamy audyty dokumentacji pracowniczo-płacowej,
 • świadczymy w outsourcingu pełen zakres obsługi kadrowo-płacowej oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych,
 • obsługa firm zatrudniających osoby migrujące (tzw.delegownych) w zakresie kadr, płac i ubezpieczeń społecznych, ustalanie ustawodawstwa właściwego, przygotowanie wniosków A1,
 • rozliczanie wynagrodzeń zgodnie z wymaganiami poszczególnych krajów Unii Europejskiej,
 • rozliczanie PFRON oraz ulg dla firm zatrudniających niepełnosprawnych,
 • reprezentowanie płatników w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • pomoc w korygowaniu dokumentów rozliczeniowych ZUS,
 • pomoc w organizowaniu działów zajmujących się sprawami kadrowymi, naliczaniem wynagrodzeń i rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • doradztwo w rozwiązywaniu problemów w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy, określania obowiązku poboru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zasad  zatrudniania pracowników,
 • reprezentacja pracodawców w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
 • postępowania odwoławcze przed organami oraz sądami w zakresie zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz podatkowych.
 • monitorowanie dokumentacji w zakresie BHP,
 • sprawozdawczość do GUS.